بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی, خودکارآمدی و اضطراب با اهمال کاری پایان‌نامه در دانشجویان کارشناس

چهارشنبه 26 تير 1398
15:27
بک لینک 09125879258


بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی, خودکارآمدی و اضطراب با اهمال کاری پایان‌نامه در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بابلسر90-91
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: روانشناسی تربیتی
پدیدآور: سمیه شیخی استاد راهنما: فرزانه میکائیلی منیع استاد راهنما: علی عیسی‌زادگان
دانشگاه ارومیه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
هدف پژوهش در این بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی, خودکارآمدی و اضطراب با اهمال کاری پایان نامه در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بابلسر است. روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است, جامعه آماری, کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بابلسر بوده است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد217 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها, پرسش نامه سیاهه اهمال کاری پایان نامه, پرسش نامه مقیاس چند بعدی کمال گرایی, پرسش نامه سیاهه ارزیابی خودکارآمدی پایان نامه, پرسش نامه فرم خودگزارش دهی اضطراب پایان نامه بوده است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از آمار توصیفی و روش همبستگی پیرسون و برای بررسی سوال پژوهش از آمار استنباطی, رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شده است.بررسی نتایج و یافته های تحقیق نشان داد بین ابعاد کمال گرایی خودمدار با اهمال کاری پایان نامه ضریب همبستگی منفی و ضعیف(0/201-) وجود داشته و در سطح اطمینان 99درصد معنادار بوده است, بین کمال گرایی جامعه مدار با اهمال کاری پایان نامه ضریب همبستگی مثبت(0/42) وجود داشته و در سطح اطمینان 99درصد معنادار بوده است, بین خودکارآمدی و اهمال کاری پایان نامه رابطه منفی و معنادار (0/01>P و 0/64- =r) وجود داشته است, همچنین بین اضطراب با اهمال کاری پایان نامه در دانشجویان رابطه معنادار و قوی(0/01>P و 0/703=r) وجود داشته است.نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای کمال گرایی, خودکارآمدی و اضطراب در مجموع66 درصد واریانس متغیر اهمال کاری را تبیین کرده اند.


[ بازدید : 62 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به آی شونه است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس خرید ملک در ترکیه ثبت شرکت ثبت برند و لوگو اخذ کد اقتصادی ثبت تغییرات شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت مسئولیت محدود سوالات استخدامی اموزش و پرورش خرید آنتی ویروس نرم افزار حسابداری لیست مشاغل شیراز مجله خبری گلاسه دانلود آهنگ جدید
بستن تبلیغات [X]